Gevelelementen

voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

 

Het gevaar van elektro magnetische straling

Al geruime tijd is bekend dat elektro magnetische straling een zeer slechte invloed heeft op onze gezondheid. Tot op heden wordt dit probleem wel onderkend, maar maatregelen worden er nauwelijks genomen.

Verleden jaar is er enige ophef ontstaan toen bekend werd dat 3100 woningen in meer of mindere mate aan straling onderhevig waren van transportleidingen. Er werd zelfs overwogen om de woningen te slopen.

Op 26 juni 2012 heeft de minister een brief naar de 2de kamer gestuurd. Door het ministerie van Economische zaken zijn voorstellen geformuleerd, doch deze zijn in het begrotingsakkoord besproken, doch hiervoor bleek niet voldoende budget beschikbaar.  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/26/hoogspanningsverbindingen-door-woongebieden/microsoft-word-12076356.pdf. Tot op heden zijn geen verdere acties ondernomen.

Recent is dit onderwerp actueel geworden, maar of er werkelijk stappen gezet gaan worden is de vraag. Op zich zou het een interessant project kunnen zijn waarmee tevens banen geschapen kunnen worden.

Thermogreen is al lange tijd geleden op dit probleem ingesprongen, immers onze specifieke gevelelementen vrijwaren de woningen nagenoeg geheel van elektro magnetische straling als gevolg van de specifieke wapening in het isolatiepaneel vormt een z.g. 'Kooi van Faraday" en laat nagenoeg geen straling door. Woningen renoveren en voorzien van een zwaar geisoleerde schil met een Rc waarde tot Rc 15 heeft als bijkomend voordeel dat de woningen stralingvrij worden.

 
Lees ook het artikel in De Morgen.
http://www.thermogreen.nl/downloads/26___039___039_norm_elektromagnetische_straling_moet_1_000_keer_strenger__039___039_.pdf
Volg Thermogreen Building Solutions op LinkedIn! Volg Thermogreen Building Solutions op Twitter!
30 januari RT @JanEkkelenkamp: @TenDesignNL en het laatste infopunt @ijsseldelta voor vandaag geplaatst bij schapenboerderij De Vreugdehoeve #Zwoll ...
Maalstoel 4, 7773NN Hardenberg, The Netherlands Mail ons Algemene voorwaarden