Gevelelementen

voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

 

Technische specificaties

Thermogreen Gevelelementen zijn bij uitstek gevel sluitende elementen in zowel nieuwbouw als ook renovatieprojecten waar hoge eisen worden gesteld aan de thermische isolatie. De minimale Rc waarde is 6,5 oplopend tot een Rc15, afhankelijk van de opbouw van het pakket.

Het isolatiepakket, afhankelijk van de wandopbouw  die wordt gekozen, is van dien aard dat er geen of nagenoeg  geen  warmteverlies meer plaats vindt via de gevelconstructie.

Door de verhoogde isolatie eisen worden gebouwen steeds warmer en is er steeds meer energie nodig om gebouwen te koelen. Het Thermogreen gevelelement  is in deze zin uniek, de gevel zal geen warmte als gevolg van instraling accumuleren en naar binnen toe transporteren. De wapening in de Isostuc is dusdanig vorm gegeven dat deze werkt als een kooi van Faraday en daar door elektro magnetische straling voor 95 % reflecteert. Zonnestraling, c.q. warmte is elektro magnetisch en wordt om die reden gereflecteerd. Dit heeft tot gevolg dat een gebouw, voorzien van Thermogreen Gevelelementen, nagenoeg geen energie behoeft om warmte, die normaliter via de constructie binnenkomt, weg te koelen. Toepassing van Thermogreen gevels heeft tot gevolg dat een gebouw een zeer laag energie verbruik zal hebben voor zowel verwarming als ook koeling.
 

De ISO STUC®-Eurothane 3D Platen
ISO STUC®-Eurothane 3D is een plaat bestaande uit hard polyurethaanschuim, waarin aan een zijde een driedimensionaal metalen netwerk ingeschuimd is.

 

De eigenschappen van het polyurethaan:
Soortelijke massa: 30 kg/m3
Warmtegeleidingscoëfficiënt: = 0,021 W/mK
Compressieweerstand (DIN 53421): 200 kPa
De eigenschappen van het polyurethaan:
Het draad net van Bekaert is verzinkt en bestaat uit een continu gegolfd netwerk met aan beide zijden gelasteversterkingen in de lengte.

De afmetingen van het draad net zijn hieronder schematisch weergegeven.
De ISO STUC®-Eurothane 3D Plaat
Dikte : vanaf 40 mm
Breedte : 1200 mm (toleranties : -2, +2)
Lengte : 3000mm (toleranties : -15, +15)
Het draad net komt ca. 12mm uit het PU-schuim.
ca. 8mm is ingeschuimd
De -waarde van de plaat ligt tussen 30 en 50 en laat dus eventuele waterdamp door.

Gewicht per m2
Schuimdikte      Totale dikte       Gewicht                             R
(mm)                      (mm)               (kg/m2)                        (m2K/W)
  40                            52                    9,4                                   1,9
  50                            62                    9,7                                   2,38
  60                            72                  10,0                                   2,86
  70                            82                  10,3                                   3,33
  80                            92                  10,6                                   3,81
  90                         102                  10,8                                    4,29
ai en ae zijn niet in de berekening van de R-waarde inbegrepen.

Polyurethaan
Deze proeven werden uitgevoerd volgens de EUtgb richtlijnen
voor polyurethaan, gebruikt in de bouw, tenzij anders vermeld.

Waterabsorptie
Gemiddelde absorptie na                            1 d        2 d        3 d        4 d        7 d         8 d       9 d
Door onderdompeling (volume %)          1,01      1,56      1,99      2,03      2,27      2,31      2,32
Door capillariteit (kg/m3)                           0,141    0,273    0,340   0,374    0,444      -             -
Door zwaartekracht (volume %)               0,264    0,535    0,621   0,680    0,738      -             -

Waterdampdoorlatendheid
Volgens ISO 1663, tussen 90 % RV en 55% RV en bij een
gemiddelde temperatuur van 25,5°C. Afmetingen:
diameter ± 96 mm en dikte 42 tot 54 mm (met huid) en 45
mm (zonder huid).
Proefstuk                      μ          d [kg/m.h.(kg/m2)] x 10-7
Zonder huid                21,0                 2,186
Met huid                       31,2                 3,302

Drukweerstand (ISO 844)
Drukweerstand, voor de maximaal bereikte kracht: 215 kPa.
Vervorming bij maximale kracht: 3,3 mm.
Relatieve vervorming: 7,15 %.

Trekweerstand (ISO 1926)
Spanning bij breuk: 230 kPa.
Relatieve verlenging bij breuk: 9,68 %.

Transversale elasticiteitsmodulus en afschuifweerstand (ISO 1922)
Afschuifweerstand: 168 kPa.
Transversale elasticiteitsmodulus: 1221 kPa.

Dimensionale veranderingen (ISO 2796)
Initiële afmetingen van de proefstukken bij 20°C en 50 % RV:
100 mm x 100 mm x 25 mm

Type isolatie -                                                           Verandering na (in % initiële waarde)
Stabilisatieverandering   -                           2 d        5 d        7 d       13 d      20 d       26 d      33 d
Bewaring bij 20°C en 50 % RV dikte       0,04      0,04      0,04      0,04      0,04      -0,23    -0,27
Breedte                                                          0,01      0,26      0,46      0,88      1,34      1,66      1,88
Lengte                                                            0,10      0,30      0,49      0,98      1,37      1,68      1,87
Invloed van de temperatuur -                     1 d         2 d        3 d         7 d       14 d      21 d      28 d
- bij 20 °C                     dikte                       -0,92    -1,03     -1,05     -1,08      -1,08     -1,11    -1,11
Breedte                                                          0,89     1,16      1,36       1,77       1,98       1,98     1,99
Lengte                                                            1,56     1,95      2,21       2,69       3,12       3,13     3,14
- bij 0 °C                      dikte                          0           0            0             0            0             0           0
Breedte                                                         -0,05    -0,10    -0,07        -0,05     -0,03     +0,02   +0,03
Lengte                         -0,02     -0,00    -0,04        -0,01     -0,06      -0,01    -0,01
Invloed van vocht -                                        1 d        3 d       4 d            7 d       14 d - -
                                Dikte                             -0,03    -0,14    -0,17        -0,22     -0,22
- bij 30 % RV                breedte                  0,02      0,10     0,09         0,04      0,15
                                Lengte                          -0,02    -0,02    -0,01        -0,01    +0,07
                                Dikte                              0,69      0,63     0,66         0,85       0,85
- bij 95 ° RV                  breedte                  0,66      0,77     0,76         1,07       1,05
                                Lengte                           0,83      0,92     0,92         1,26       1,29
Volg Thermogreen Building Solutions op LinkedIn! Volg Thermogreen Building Solutions op Twitter!
30 januari RT @JanEkkelenkamp: @TenDesignNL en het laatste infopunt @ijsseldelta voor vandaag geplaatst bij schapenboerderij De Vreugdehoeve #Zwoll ...
Maalstoel 4, 7773NN Hardenberg, The Netherlands Mail ons Algemene voorwaarden