Gevelelementen

voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

 

Subsidie regeling Energiefonds Overijssel

De provincie Overijssel heeft de paragraaf 'Energiefonds' toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel (USOV).

De nieuwe paragraaf bevat onder andere de uitgangspunten en criteria voor leningen en garanties die kunnen worden verstrekt vanuit het Energiefonds Overijssel (EFO), dat vanaf 17 januari 2013 open is voor aanvragen.
 
Het Energiefonds Overijssel heeft een budget van € 250 miljoen, waarmee projecten worden gefinancierd die bijdragen aan de opwekking en het slim gebruik van nieuwe energie in Overijssel.
 
Binnen de nu gepubliceerde paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie onderdelen van het Energiefonds:  • hernieuwbare energie en energiebesparing door woningbouwcorporaties;
  • hernieuwbare energie door ondernemingen;
  • energiebesparing door ondernemingen.
 

Hernieuwbare energie en energiebesparing door woningcorporaties
Op basis van dit onderdeel kunnen woningcorporaties die partij zijn bij het "Convenant Energiebesparing Woningcorporaties Overijssel d.d. 28 juni 2012" leningen aanvragen voor projecten gericht op de opwekking van hernieuwbare energie en/of energiebesparing.
Het te verlenen bedrag moet minimaal € 150.000 bedragen. Per woning is maximaal € 15.000 beschikbaar. De rentekorting (de korting op rente ten opzichte van de marktconforme rente) is maximaal 2% per jaar.
 
Hernieuwbare energie door ondernemingen
In het kader van dit onderdeel kunnen ondernemingen leningen of garanties aanvragen voor projecten gericht op de opwekking van hernieuwbare energie. Het moet gaan om projecten met een terugverdientijd van meer dan drie jaar en maximaal vijftien jaar.
Het te verlenen bedrag moet minimaal € 1 miljoen bedragen. Een lening bedraagt maximaal 60% (geothermie, bio-energie, warmtekracht) of 75% (zonne-energie, warmtepompen) van de in aanmerking komende kosten. Een garantie maximaal 80% van het krediet. De rentekorting is maximaal 2% per jaar.
 
Energiebesparing door ondernemingen
Vanuit dit onderdeel kunnen ondernemingen leningen of garanties aanvragen voor projecten waarbij energiebesparingsmaatregelen worden genomen door aanpassing/vervanging van bedrijfsruimten of aanpassing van de productie (niet zijnde mobiele productiemiddelen). Het moet gaan om energieprojecten met een terugverdientijd van meer dan drie jaar en maximaal vijftien jaar.
Het te verlenen bedrag moet minimaal € 1 miljoen bedragen. Een lening bedraagt maximaal 40% van de in aanmerking komende kosten. Een garantie maximaal 80% van het krediet. De rentekorting is maximaal 2,5% per jaar.
Aanvragen voor alle drie de onderdelen kunnen worden ingediend bij Energiefonds Overijssel II B.V.

 Voor eventuele verdere informatie verwijzen wij u naar  www.subvice.nl
Volg Thermogreen Building Solutions op LinkedIn! Volg Thermogreen Building Solutions op Twitter!
30 januari RT @JanEkkelenkamp: @TenDesignNL en het laatste infopunt @ijsseldelta voor vandaag geplaatst bij schapenboerderij De Vreugdehoeve #Zwoll ...
Maalstoel 4, 7773NN Hardenberg, The Netherlands Mail ons Algemene voorwaarden