Gevelelementen

voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

 

Subsidie voor energieneutrale woningen en nieuwbouw

Subsidie voor energieneutrale woningen en nieuwbouw


woensdag, 13 februari 2013

Vlagheidefonds voor Duurzame Energie

Sinds 2001 voert de gemeente Sint-Michielsgestel voor de deelnemende gemeenten de regeling Vlagheidefonds voor Duurzame Energie uit. Hierdoor zijn bijdragen mogelijk voor de aanschaf van duurzame energievoorzieningen (zonneboilers, warmtepompen, douchewaterwarmteterugwinning, windmolens) in
bestaande woningen. Hiervoor zijn beperkte gemeentelijke budgetten beschikbaar.

De deelnemende gemeenten zijn Bernheze, Boxtel, Cuijk, Haaren, Heusden, Maasdriel, Maasdonk, Schijndel, 's-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Veghel, Vught, Oss en Uden.

Bijdrage energieneutrale projectwoningen

Vanaf 1 februari 2013 is een bijdrage mogelijk voor de projectbouw met name voor woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars) die nieuwbouw woningen bouwen in de deelnemende gemeenten. Als in een project (=bestemmingsplan) minimaal vier woningen gebouwd worden met een energieprestatie gelijk
of lager dan de helft van de geldende norm (nu 0,6) hiervoor, komt de bouwer in aanmerking voor een bijdrage van 4.000 euro per woning. Is de energieprestatie gelijk aan nul, dan komt de woning in aanmerking voor een bijdrage van 8.000 (daar tussen in weer naar rato). De bijdrage wordt
verstrekt voor maximaal 10 woningen binnen een project. Zijn er meer woningen in een project, die aan de criteria voldoen, dan wordt alleen een bijdrage verstrekt voor de 10 woningen, die het minste energie verbruiken.

Bijdrage energieneutrale renovaties bestaande woningen

Ook is vanaf 1 februari 2013 een bijdrage mogelijk voor energieneutrale renovaties van bestaande woningen (gebouw voor 1 januari 2009). Als een bestaande woning wordt gerenoveerd en hierdoor het energielabel minimaal drie labels verbeterd en minimaal label A+ wordt bereikt, dan komt men in
aanmerking voor een bijdrage van 10.000 euro. Voor elk label extra dat verbeterd wordt, wordt een extra bijdrage van 2.500 euro verstrekt. Zo levert een verbetering van het energielabel van C naar A+ een bijdrage van 10.000 euro op, naar A++ een bijdrage van 12.500 euro, naar A+++ 15.000 euro
en naar A++++ een bijdrage van 17.500. Hierbij geldt als uitgangspunt het energielabel dat de woning bezit op de datum van aanvraag. Heeft de woning een energielabel dat ligt tussen G en C, dan moet het energielabel met meer dan drie labels verbeterd worden om in aanmerking te komen.
Bijdrage energieneutrale nieuwbouw woningen

Vanaf 2009 was al een bijdrage mogelijk voor (bijna) energieneutrale nieuwbouw woningen. Nieuwbouw woningen met een energieprestatie gelijk of lager dan de helft van de geldende norm (nu 0,6) hiervoor, komen in aanmerking voor een bijdrage van 5.000 euro. Is de energieprestatie gelijk aan nul,
waardoor de woning energieneutraal is (woning levert evenveel energie als deze verbruikt), dan komt de woning in aanmerking voor een bijdrage van 10.000 euro (daar tussen in naar rato).

De afgelopen jaren is hiervoor al een een groot aantal bijdragen uitgekeerd, waardoor er genoeg voorbeelden zijn. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de woning zongericht gesitueerd worden, moet de woning een warme jas (Rc-waarden tussen de 5 en 10) en extra isolerende beglazing krijgen
(meestal drievoudig), zodat maar een beetje warmte toegevoegd hoeft te worden om de woning warm te houden. Elektrische warmtepompen zijn hiervoor heel geschikt en de elektriciteit hiervoor kan op jaarbasis geleverd worden door zonnepanelen. Daarnaast kunnen andere duurzame installaties
toegepast worden als zonneboilers, douchewater- en ventilatielucht-warmteterugwinning. Hierdoor is geen aardgasaansluiting noodzakelijk en wordt men onafhankelijk van toekomstige energieprijsstijgingen.

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor nieuwbouw woningen dient onder meer een energieprestatieberekening (ook verplicht bij aanvraag omgevingsvergunning) bij de aanvraag gevoegd te worden. Bij aanvragen voor energieneutrale renovaties moet een EnergiePrestatieAdvies (EPA
maatwerkadvies) zitten, waaruit het huidige energielabel blijkt en het te behalen energielabel. Verder staan in dit maatwerkadvies beschreven welke maatregelen nodig zijn, wat die kosten en welke kostenbesparing deze maatregelen opleveren. Een lijst van certificaathouders die zo'n advies mogen
uitvoeren is te vinden op www.kbi.nl.

Controle

Voor alle energieneutrale woningen geldt dat de bijdrage pas wordt uitgekeerd als de woning is gecontroleerd namens het Vlagheidefonds en is geconstateerd dat de vereiste energieprestatie in de praktijk is behaald. Voor deze bijdragen is een afzonderlijk budget beschikbaar en ook hierbij
geldt: op is op!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Subvice, www.subvice.nl

 
Volg Thermogreen Building Solutions op LinkedIn! Volg Thermogreen Building Solutions op Twitter!
30 januari RT @JanEkkelenkamp: @TenDesignNL en het laatste infopunt @ijsseldelta voor vandaag geplaatst bij schapenboerderij De Vreugdehoeve #Zwoll ...
Maalstoel 4, 7773NN Hardenberg, The Netherlands Mail ons Algemene voorwaarden